Новини и обяви

ВАЖНО записване на приетите ученици !

ЗАПИСВАНЕна приетите ученици след ПЪРВИ етап на класиране или ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ за участие във ВТОРИ етап на класиране:

от деня след обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап до 16.07.2021г., включително, от 8.00 ч. до 16.30 ч., стая 12, 2 етаж в НПГГСД „Сава Младенов“.

 

ЗАПИСВАНЕна приетите ученици след ВТОРИ етап на класиране:

от деня след обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап до 22.07.2021г., включително, от 8.00 ч. до 16.30 ч., стая 12, 2 етаж в НПГГСД „Сава Младенов“.

 

ЗАПИСВАНЕна приетите ученици след ТРЕТИ етап на класиране:

от деня след обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап до 30.07.2021г., включително, от 8.00 ч. до 16.30 ч., стая 12, 2 етаж в НПГГСД „Сава Младенов“.

Комисията работи при спазване на противоепидемичните мерки.

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия