Новини и обяви

Диалог на поколенията

 

Диалог на поколенията

 

ПГГСД "Сава Младенов" се проведе среща- разговор с ученици по проект "Диалог на поколенията.За едно ново разбиране на деменцията", финансиран по Програмата за развитие на НПО в България, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Проектът се осъществява от Асоциация "Младежка инициатива за гражданско общество" и ГС "Алцхаймер България".

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

ПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история ПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия