Новини и обяви

Прием 2019 / 2020

 

Прием на ученици след завършен VII клас по специалностите :

1.  Горско и ловно стопанство с разширено изучаване на английски език.

2. Горско стопанство и дърводобив, дуална система на обучение.

3. Механизация на горското стопанство,

с  придобиване на свидетелство за управление на МПС кат. В и свидетелство за моторист на моторен трион и храсторез.

4. Мебелно производство - дуална система на обучение с факултативно изучаване на дърворезба.

 

Дуалната форма на обучение е   форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между един или няколко работодатели и институция в системата на професионалното образование и обучение.  

Същността на тази форма на обучение се състои в това, че учениците се обучават изцяло в училище 8, 9 и 10 клас, като през този период получават стипендии. В 11 и 12 клас учениците освен в училищата биват обучавани и в реална работна среда, съответно 2 дни седмично в 11 клас и 3 дни седмично в 12 клас, с което се допринася за по- добрата и качествена подготовка на бъдещите специалисти.  За целта за периода на обучение ( 11 клас- 9 месеца и 12 клас- 9 месеца) се сключва трудов договор (чл.230 (1) КТ) между фирмата и учениците и им се заплаща 90 % от минималната работна заплата за реално отработеното време.

Дуалната система на обучение се организира и осъществява в съответствие със  Закона за професионалното образование и обучение   (  ЗПОО  ) и   Кодекса на труда   (  КТ  ), а   условията и реда за провеждане на обучението чрез работа (дуална система на обучение) се уреждат с Наредба 1 за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа от 8.09.2015г.

Дуалната система на обучение в специалност Горско стопанство и дърводобив е нещо новаторско и за нас голямо предизвикателство. Ние успяхме да намерим партньори за 26 ученици, в лицето на община Тетевен, ДГС Тетевен и 4 дърводобивни фирми.

Дуалната система на обучение в специалност Мебелно производство се реализира за втора поредна година, благодарение на партньорството на "Арте Италиана" ООД, гр. Тетевен.

 

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В НПГГСД за 2019/2020 уч. година

ЕТАП

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

СРОКОВЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ СПИСЪЦИТЕ НА ПРИЕТИТЕ

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

ОБЯВЯВАНЕ БРОЯ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА

ПЪРВИ

03 – 05 юли 2019 г. вкл.

до 11 юли 2019 г. вкл.

от 12до 16 юли 2019 г. вкл.

16 юли 2019 г. вкл.

ВТОРИ

до 16 юли 2019 г.вкл.

до 18 юли 2019 г. вкл.

до 22 юли 2019 г. вкл.

до 23 юли 2019 г. вкл.

ТРЕТИ

24 – 25 юли 2019 г. вкл.

29 юли 2019 г. вкл.

31 юли 2019 г. вкл.

01 август 2019 г.

 

                Комисията по записването на ученици и подаването на заявления за 2 ро и 3 то класиране ще работи от 08 часа до 16.30 часа, вкл. събота и неделя.

Кандидатстването може да  се извърши централизирано ( Online ) на сайта: https://priem.mon.bg. или в училище-гнездо, което в  гр. Тетевен, е Начално училище "Хаджи Генчо" ул. Хаджи Генчо № 8, ет, 2 зала 2  в срок и по график следните документи:

1.        Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

2.        Копие от свидетелство за завършено основно образование;

3.        Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия  лекар.

Кандидатстването се извърщва при условията на Наредба  № 10 от 01.09,2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

» При подаване на документите ученикът предоставя оригиналите за сверяване.

Условия за кандидатстване

Общият бал за всички специалности се образува отоценката от теста по български език и литература + утроената оценка от теста по математика.

За специалностите Горско и ловно стопанство с разширено изучаване на английски език и Горско стопанство и дърводобив балообразуването е от общия бал + оценката по география и икономика и оценката по биология и здравно образование.

За специалността Механизация на горското стопанство - балообразуването е от общия бал + оценката по физика и астрономия и оценката по география и икономика.

За специалността Мебелно производство - балообразуването е от общия бал + оценката по география и икономика и оценката по физика и астрономия.

Информация за подаване на документите може да се получи на тел. 0678 / 5 21 64 и GSM: 0886 474881

Информация за Онлайн подаване на документи  тук

Четвърто класиране  тук

 Комисията по записването на ученици и подаването на заявления за 2 ро и 3 то класиране ще работи от 08 часа до 16.30 часа, вкл. събота и неделя.

Минимални балове на приетите ученици след трето класиране:

Горско и ловно стопанство                     128.50

Горско стопанство и дърводобив             95.50

Механизация на горското стопанство      83.00

Мебелно производство                             80.00

За справка :

                       тел. 0678/5 24 11 директор,

                       0678/5 23 12 зам. директори,

                       0678/5 21 64 канцелария ,

                       GSM : 0886 474 881  

                      e-mail: pggsd_teteven@abv.bg

Тагове: 

Категория: 

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия