Новини и обяви

Прием 2019 / 2020

 

Прием на ученици след завършен VII клас по специалностите :

1.  Горско и ловно стопанство с разширено изучаване на английски език.

2. Горско стопанство и дърводобив, дуална система на обучение.

3. Механизация на горското стопанство,

с  придобиване на свидетелство за управление на МПС кат. В и свидетелство за моторист на моторен трион и храсторез.

4. Мебелно производство - дуална система на обучение с факултативно изучаване на дърворезба.

 

Дуалната форма на обучение е   форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между един или няколко работодатели и институция в системата на професионалното образование и обучение.  

Същността на тази форма на обучение се състои в това, че учениците се обучават изцяло в училище 8, 9 и 10 клас, като през този период получават стипендии. В 11 и 12 клас учениците освен в училищата биват обучавани и в реална работна среда, съответно 2 дни седмично в 11 клас и 3 дни седмично в 12 клас, с което се допринася за по- добрата и качествена подготовка на бъдещите специалисти.  За целта за периода на обучение ( 11 клас- 9 месеца и 12 клас- 9 месеца) се сключва трудов договор (чл.230 (1) КТ) между фирмата и учениците и им се заплаща 90 % от минималната работна заплата за реално отработеното време.

Дуалната система на обучение се организира и осъществява в съответствие със  Закона за професионалното образование и обучение   (  ЗПОО  ) и   Кодекса на труда   (  КТ  ), а   условията и реда за провеждане на обучението чрез работа (дуална система на обучение) се уреждат с Наредба 1 за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа от 8.09.2015г.

Дуалната система на обучение в специалност Горско стопанство и дърводобив е нещо новаторско и за нас голямо предизвикателство. Ние успяхме да намерим партньори за 26 ученици, в лицето на община Тетевен, ДГС Тетевен и 4 дърводобивни фирми.

Дуалната система на обучение в специалност Мебелно производство се реализира за втора поредна година, благодарение на партньорството на "Арте Италиана" ООД, гр. Тетевен.

 

 

ЕТАП

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

СРОКОВЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ СПИСЪЦИТЕ НА ПРИЕТИТЕ

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

ОБЯВЯВАНЕ БРОЯ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА

ПЪРВИ

03 – 05 юли 2019 г. вкл.

до 11 юли 2019 г. вкл.

до 16 юли 2019 г. вкл.

16 юли 2019 г. вкл.

ВТОРИ

до 16 юли 2019 г.вкл.

до 18 юли 2019 г. вкл.

до 22 юли 2019 г. вкл.

до 23 юли 2019 г. вкл.

ТРЕТИ

24 – 25 юли 2019 г. вкл.

29 юли 2019 г. вкл.

31 юли 2019 г. вкл.

01 август 2019 г.

 

                 За справка :

                       тел. 0678/5 24 11 директор,

                       0678/5 23 12 зам. директори,

                       0678/5 21 64 канцелария ,

                       GSM : 0886 474 881  

                      e-mail: pggsd_teteven@abv.bg

Тагове: 

Категория: 

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия