Новини и обяви

Родителска среща

Уважаеми родители, Ръководството на НПГГСД „Сава Младенов“ Ви уведомява, че на 24 ноември 2019 година ще се проведе родителска среща по следния ред:

¨  1400часа - в общежитието на училището (за ученици живеещи на общежитие)

¨  1430часа - среща с класните ръководители и учители в класните стаи на учениците.

¨  1500часа среща с преподавателитепо график публикуван по-долу.

¨  1500часа среща на избраните двама представители на родителите от класовете

в конферентната зала на центъра по екология за избор на нов обществен съвет.

Очакваме Ви!

Срещите ще се проведат на 24.11.2019г. от 14.30ч., както следва:      

 

            

 

 8а клас

к-т Англ.език

 8б клас

к-т 8

8в клас

к-т Бълг.език

9а клас

к-т 9

9б клас

к-т Лов

9в клас

к-т ДОМ

10а клас

к-т Лесовъдство

10б клас

к-т Руски език

11а клас

к-т МТД

11б клас

к-т Геодезия

11в клас

к-т Материалознание

12а клас

к-т Дендрология

12б клас

к-т Защита на гората

12в клас

к-т Вътрешна архитектура

 

 

    Дневен ред на срещата на родителите на всяка паралелка

Избор на двама представители на класа за представители за участие в събранието на родителите. 

График

         за провеждане на срещата с преподаватели по предмети на родителската среща на 24.11.2019г.

Български език и     литература            

П.Василева,Б.Пиронкова М.Николова       

           От 15.00ч.

Кабинет по български език и литература

                                ет.1

Математика и физика             

 Д.Василева, Д.Йотова  

           От 15.00ч.

Кабинет по математика                                                                

                               ет.1

История , география  и философски цикъл

              

 Ц.Душкова         Адр.Шишманов       

                

            От 15.00ч. 

                Кабинет  № 7

                               ет.1

Химия и биология

                    

 Г.Маринова        

            От 15.00ч.

                Кабинет № 10

                               ет.1

Английски и руски език                   

Н.Стойчева , Д.Ботева

Д.Куманова

            От 15.00ч.

    

                Кабинет по английски език      

 

                                ет.1

Специални предмети за професионално направление Горско стопанство

П.Кръстева,К.Русанова Ив.Маринова,М.Пенев

Ан.Цветков, К.Доков   

 

            От 15.00ч.

                Кабинет по лов

 

                                ет.2

Специални предмети за специалност Мебелно производство и Дърворезбарство

Цв.Боев и Цв.Блъсков

            От 15.00ч.

Кабинет по Дървообработващи машини

                                ет.1

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия