Новини и обяви

Родителска среща

Уважаеми родители, Ръководството на НПГГСД „Сава Младенов“ Ви уведомява, че на 12 януари 2019 година ще се проведе родителска среща по следния график:

¨  1000часа в Общежитието на училището (за ученици живеещи на общежитие)

¨  1045часа среща на всички родители с ръководството в Конферентата зала на училището

¨  1100часа среща с класните ръководители и учители в класните стаи на учениците.

Очакваме Ви!

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия