Новини и обяви

Юбилей

105 – ГОДИНИ ИСТОРИЯ

                         И НЕПОКОРНА МЛАДОСТ

 

На 21 и 22 март ПГГСД“Сава Младенов“, гр. Тетевен, отбеляза своята 105 – годишнина.

Празникът събра много гости, свързали живота си с училището, както и представители на МЗХ,  Област Ловеч,РИО на МОН –гр.Ловеч ОбС – Тетевен, ЛТУ и др.

Дълга поредица от събития ознаменува светлата дата.

Още през м. януари клуб „Приятели на Русия“ подготви благотворителен концерт с участници и от други училища.

На 21 март празникът бе открит с програмата на ТV- 105, която в своето пилотно предаване включи новини  из живота на училището с кратък преглед на неговата история в документалната рубрика“НепознатитеТЕ“;“Часът на директорите“- живо продължение на историята до наши дни;предоставяне ефира на гостите за приветствия и пожелания;реклами, съдържащи сериозни послания в шеговит тон и много песни и танци в рубриката“От българско, побългарско“. Вечната българска песен „Хубава си ,моя горо“вдигна всички присъстващи на крака.

В новините бяха отразени и някои от проявите и успехите на училището през изминалата година, като участия в национални и международни конференции, проекти,симпозиуми, практикуми и др.

За отбелязване са участието на 15 / петнадесет/ ученици в съвместен проект с РФранция на тема“Нови техники и технологии в реставрацията на мебели“;участие на 2-ма ученици в традиционния симпозиум по дърворезба“Златното сечение“ в Прага, Р.Чехия;участие на г-жа Диана Василева и г-н Райко Райков в национална конференция,семинар и практикум на тема:“Изследователският подход в математическото образование“ и „Динамична математика в образованието“с разработка“Дърворезбарството – математика с пергел, компютър и с длето в ръце- било е , е и ще бъде“, която бе отличена със специална награда.

В чест на 105 – годишнината бе открита и обновената работилницата по Мебелно производство,модернизирана по Проект“В крак с традициите, на крачка пред останали; финансиран от Национална програма на МОН“Модернизиране на системата на професионалното образование“..

В ключово събитие от празничния цикъл се превърна международното състезание“Млад дървосекач“,което се провежда за втори път в гр. Тетевен и поставя началото  на една нова традиция.Участие взеха отбори от сродни училища в Р. Македония- гр. Кавадарци, Р.Сърбия – гр. Сурдулица , гр. Нови Сад и гр. Кралево, РЧехия - гр.Шривоклад, РБългария- гр. Банско и домакинът – гр. Тетевен.

Всички участници показаха висок състезателен дух и професионализъм, но победител на финала, след трудна и оспорвана борба, стана отборът на ПГГСД“Сава Младенов“ – гр. Тетевен, последван от отборите на РЧехия -  Средна лесницка школа – гр.Кривоклат и Р.Сърбия- Шумарска школа, гр.Кралево.

За пореден път бе утвърден духът на приятелството и сътрудничеството и опровергана максимата, че  разстоянията отдалечават

Да пожелаем на участниците бъдещи успехи!

А на 105 – годишното училище- бодрост и дълголетие!

Категория: 

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

ПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история ПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия