Файл

Графици за изпитни сесии и други

СЪОБЩЕНИЕ 1
НПГГСД „Сава Младенов“ – гр.Тетевен, информира учениците от
самостоятелна форма на обучение, че във връзка с обявеното извънредно
положение в страната и в изпълнение на противоепидемичните мерки
срещу разпространението на Covid-19, априлската изпитна сесия на
учебната 2019-2020 г се отлага до второ нареждане. Ще бъдете
уведомени своевременно относно новите срокове за подаване на
заявления и графика за провеждане на изпитите.

инж. Златина Каталиева
директор
-------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ 2

НПГГСД „Сава Младенов“ – гр.Тетевен информира, че във връзка
с обявеното извънредно положение в страната и в изпълнение на
противоепидемичните мерки срещу разпространението на Covid-19,
априлската изпитна сесия 06.04.20 г.-10.04.20г. на учебната 2019-2020г
на квалификационния курс на обучение след завършено средно
образование, се отлага до второ нареждане. Ще бъдете уведомени
своевременно за графика на провеждане на изпитите.
инж. Златина Каталиева
директор

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия