Прием

Предстои кампанията по приема ! Не забравяйте да прочетете всичко тук

Специалности

Информация за професиите и специалностите можете да намерите тук

За контакти

Директор: 0678 / 5 24 11; зам.директори: 0678 / 5 23 12; канцелария 0678 / 5 21 64;           GSM: 0886 474 881                            E-mail:   pggsd_teteven@abv.bg

Училището предлага безплатно общежитие и столПовече за приема 

Приключи състезанието "МЛАД ДЪРВОСЕКАЧ" 2018

Национално училище

ШЕСТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СА ОБЯВЕНИ ЗА УЧИЛИЩА С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ДЪРВОСЕКАЧ" 2017

Страници

Subscribe to НПГГСД "Сава Младенов", гр. Тетевен RSS
  Мебелно производство с факултативно изучаване на дърворезбарство – дуална система на обучение (професионално обучение, което се осъществява чрез партньорство между...
  Горско стопанство и дърводобив - дуална система на обучение (професионално обучение, което се осъществява чрез партньорство между гимназията и  няколко работодатели)...
  Горско и ловно стопанство с разширено изучаване на английски език Професия : Техник- лесовъд Перспективна специалност, отговаряща на съвременните изисквания за реализация в...
Механизация на горското стопанство Професия : Техник- механизатор Специалност, отговаряща на съвременните изисквания за ползване и възобновяване на горите. Специалността осигурява...
Творческа специалност, съчетаваща традиция и новаторство чрез средствата на художествената дървореба. Признание за високия професионализъм на обучаващите се в нея са престижните...
 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия