ИСТОРИЯТА НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

история на училището

Изтичат годините. През учебните стаи на училището, наречено сега Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване, а познато на всички като Горски техникум в Тететевен, преминават множество учители и ученици.

Преди повече от век, на 22 март 1909 г., родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов събира в класните стаи своите първи ученици и слага темелите на дърводелското училище с две специалности: Столарство и Стругарство. Курсът на обучение е шестмесечен. Необходимостта от от по-голяма подготовка налага увеличаването му на една, по-късно на две години. През 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост, е построена част от централната сграда на училището, обособяват се нови отдели с учители-специалисти, някои от тях специализират в чужбина. Съставът на училището се състои предимно от деца на работници и бедни селяни, за които физическият труд е всекидневие. Те знаят, че като постъпват в дърводелското училище, ще се учат на занаят.

Интересът към новооткритите специалности е мотивиран от природните дадености и нуждите на региона. През 1945 г. училището се превръща в Народна техническа гимназия по дървообработване и архитектура. Шест години по-късно се преименува в Техникум по горска промишленост и дървообработване "Сава Младенов", чието име носи и днес. Утвърждават се три специалности: Горска промишленост, Дърводобивна промишленост и Механична технология на дървесината. Усетът към красивото и разнообразието от занаяти, съхранени от времето, когато Тетевен е наричан "Алтън (Златен) Тетевен", налага отново разкриването на паралелки по художествена дърворезба и тапицерство.

През 1951 година в новообразувания техникум е реализиран планов прием по специалностите Горско стопанство, Механична технология на дървесината и Механизация нагорското стопанство. През учебната 1962/63 година броят на учащите се дневно обучение е 800 ученика, а с останалите форми на обучение надминава 1000.

Днес в класните стаи има други млади хора. Специалностите, по които те се обучават са други. Щастие е да виждаш как пред очите ти израстват поколения; как преминават от незряло ранно юношество към дръзката творческа младост; как някои от бившите ученици отново се връщат в училище, но вече като учители; как други от тях презвеземат свои върхове и с трепет и радост четем за техните успехи във вестници и списания; как в моменти на равносметка се оказва, че почти всички кадри от горското стопанство и мебелната промишленост в цяла Северна България са наши възпитаници. Всички ние се смятаме за продължители на една прекрасна традиция, създавана десетилетия и поколения наред - за това сме горди, че в 110 годишната история на любимото училище се вписваме и ние.

Тагове: 

Категория: 

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия