НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

ПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

Горди сме в 112-годишния юбилей да отбележимче доброто от миналото не само е съхранено, но и обогатено през годините. Наш дълг е да изградим мост във времето, през който да мине добрият опит и да се вгради, да се слее с очакванията на бъдещетоСега, когато сме част от Обединена Европа, съобразяваме дейността си с нейните високи екологични и професионални изисквания.

Ние създаваме специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост, чиито знания и умения са високо оценени не само в страната ни, но и извън нея. Доказателство за това са престижните отличия и награди, завоювани, на авторитетни форуми у нас и в чужбина

През последните години успяхме да разнообразим извънучилищния живот на нашите ученици, като създадохме танцов ансамбъл, мажоретен състав, драматичен състав, духова музика, екоклуб. Всички тези извънкласни форми се радват на голям интерес и успех.

Училището разполага с богата материалнотехническа база: модерни кабинети, добре оборудвани работилници, машинен парк, туристическа база с класна стая на открито, съвременен стол, общежитие, съобразено с потребностите на младите хораСмятаме, че успяваме да създадем от нашето училище една наистина желана територия

През своята многолетна 110-годишна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България. Широко са отворени и днес нейните врати за всички, които обичат българската гора, милеят за нея и желаят да отдадат своите силисвоето бъдеще, своя талант за нейното опазване.

Категория: 

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия